Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik

Nedenfor er vores privatlivspolitik beskrevet

Privatlivspolitik

Med denne privatlivspolitik er det vores ønske, at du føler dig tryg ved at afgive dine personoplysninger til os, hvad enten det er i forbindelse med en forespørgsel eller en booking. Du kan her få indsigt i, hvordan vi opbevarer og behandler dine data – noget, vi tager meget alvorligt. Vi opfordrer til at hele privatlivspolitikken læses igennem.

Som kunde modtager vi blandt andet oplysninger om navn og adresse. Er du erhvervskunde vil vi stadigvæk modtage persondata fra dig, idet du vil være kontaktperson, for den virksomhed du repræsenterer.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Lystskoven ApS
Slagelsevej 48
4230 Skælskør
CVR-nr. 39035197
Mail: info@lystskoven.dk
Telefon: +45 58 16 09 80

Mobil: +45 30 30 90 50

2. Kategorier af personoplysninger

I Lystskoven indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at indgå eller gennemføre en aftale med dig som kunde. Nedenfor ses et overblik over, hvilke oplysninger vi indsamler.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Derudover behandler vi:

 • Oplysninger om afholdelse af dit arrangement ang. levering af vores ydelser til dig, herunder dato for afholdelse, antal overnattende og anden data, der er nødvendig for at kunne levere vores produkt og service, eks. kørestolsbruger/ medfølgende hund
 • Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside www.lystskoven.dk, vores Facebook-profil og Instagram-profil
 • CVR-nr. og virksomhedsnavn

Vi behandler aldrig følsomme data om dig. Hvis du ved en fejl sender os dette, vil det blive slettet øjeblikkeligt.

Herudover videoovervåger vi vores fællesarealer med henblik på at forebygge kriminalitet. Videregivelse vil kun ske til politiet og i forbindelse med henblik på anmeldelse og opklaring af kriminalitet. Billedoptagelse gemmes i op til 60 dage, hvorefter det bliver slettet. 

3. Personoplysninger om andre parter

Vi beder ikke om personoplysninger på dine gæster.

4. Det bruger vi dine personoplysninger til

4.1. Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold
Hvis du ønsker at blive kunde hos os, behandler vi de oplysninger, der skal til for at:

 • Du kan indgå en aftale med os omkring leje af hovedbygning med eller uden overnatning eller almindelig værelsesudlejning.
 • Vi kan identificere dig entydigt.
 • Kunne sikre os, at du får det rigtige værelse anvist (kørestolsbruger/hund).

Hvis du er kunde hos os, behandler vi dine oplysninger for at:

 • Identificere dig, når du kontakter os.
 • Holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
 • Opfylde vores øvrige forpligtelser overfor dig.
 • Kunne sikre os, at du får det rigtige værelse anvist (kørestolsbruger/hund).

4.2. Forbedring og administration af vores digitale tjenester
Vi registrerer antal besøg på www.lystskoven.dk , hvilke domæner du som besøgende kommer fra, og hvilke undersider du klikker ind på. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger. Derudover bruger vi dette til statistiske formål og markedsundersøgelser, så vi kan forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver IKKE dine personoplysninger.

6. Overførsler til lande udenfor EU

Vi gør ikke brug af internationale cloud-services, hvorfor dine personoplysninger ikke overføres til lande uden for EU. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor, og som er påkrævet i henhold til gældende ret. I sidstnævnte er der tale om vores ansvar i forbindelse med bogføring og regnskab. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger, i henhold til Bogføringsloven, i op til 5 år, efter du er stoppet som kunde – herefter vil dine oplysninger blive anonymiseret eller slettet.

Nogle oplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid, som følger:

 • Cookies gemmer vi i op til 12 måneder – læs vores Cookiepolitik her
 • Forespørgsler uden efterfølgende booking gemmes i 1 måned

Hvis det vurderes nødvendigt, kan vi gemme oplysninger i længere tid end ovenfor. Dette gøres dog kun såfremt der opstår tvister, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

8. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 4 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Lystskoven er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger. Dette indebærer navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Yderligere inkluderer hvilket produkt du ønsker og på hvilken dato – dette er en nødvendighed for, at vi kan yde den bedste service.

9. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte Gitte Berg på info@lystskoven.dk – hun er ansvarlig for Lystskovens behandling af persondata. Hun står til rådighed, hvis du eksempelvis ønsker at vide, hvilke data vi behandler om dig eller mener, at dine persondata ikke bliver behandlet korrekt. Vi bestræber os på hurtigt svar på alle henvendelser. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet. Se nærmere herom på www.datatilsynet.dk 

10. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan ændres – foretages der væsentlige ændringer, vil du blive informeret herom. 

Denne privatlivspolitik er gældende fra d. 1. dec. 2020